Лекции по генетика


Предмет, задачи и аспекти на развитие на медицинската генетика генетика – наука, която изучава наследствените болести при човека – причини, механично развитие на болестта, унаследяване, клинична картина, разработват методи за диагноза...
 

Генетика

24 яну 2012
·
15
·
5,699
·
334
·
596
·
163

Цел, предмет и задачи на медицинската генетика - целта на медицинската генетика е изучаването генетичната същност на наследствените болести, наследствените предразположения към заболявания и човешката патология...
 

Всички лекции по генетика


Всички лекции по Генетика от втори курс събрани на едно място в един единствен документ....
 

Мендел - генетични закони


Кратка информация за Грегор Мендел и неговите генетични закони. Правила за решаване на генетични задачи....
 

Монохибридно кръстосване

07 юни 2011
·
6
·
1,914
·
171
·
321
·
105

Монохибридно кръстосване. Същност на монохибридното кръстосване. Оплождането на организми от един вид (рядко от близкородствени видове), които се различават по своята наследствена информация, се нарича кръстосване (хибридизация)...
 

Генетика на пола


Значение на Х и У хромозомите. Балансова теория на Бриджес. Унаследяване, свързано с пола. Свързана с пола, ограничена от пола и зависима от пола наследственост. Полов хроматин...
 

Генно инженерство


Генното инженерство (“рекомбинантна днк технология”) представлява изменение на генетичната информация в живите организми с цел получаването на генетично модифицирани организми...
 

Гентични механизми на размножителния процес. Полово и безполово размножаване.


Наследствеността и изменчивостта са трясно свързани с размножителния процес. Различни форми на размножаване са се обособили в хода на еволюцията...
 

Единство между микро и макроеволюция


Еволюцията е единство на 2 процеса – микроеволюция и макроеволюция. Микроеволюцията – обхваща процесите, които водят до разнообразяване на съществуващия вид и до появата на нови видове...
 

Медицинска генетика. Генетика на човека.


Презентацията ''Медицинска генетика.Генетика на човека.'' е предназначена за студенти по медицина ,дм и фармация ,но може да се ползва и от ученици или неучащи....

Избрани критерии за търсене

Биология
Генетика
Ограничаване на резултатите