Генетика на пола


Генетика на пола. Детерминиране на пола при мъжка и женска хетерогаметност. Значение на X и Y-хромозомите. Теория на Бриджес. Полово-свързана наследственост....
 

Монохибридно кръстосване

15 яну 2011
·
8
·
1,590
·
55
·
149

Същност на монохибридното и полихибридното кръстосване. Опити на Мендел и анализиращо кръстосване...
 

Делеция


Делецията е мутация, при която се губи фрагмент от хромозомата...
 

Монохибридно кръстосване


Монохибридно кръстосване. Същност на монохибридното кръстосване. Оплождането на организми от един вид (рядко от близкородствени видове), които се различават по своята наследствена информация, се нарича кръстосване (хибридизация)...
 

Генно инженерство при горските дървета: Ролята на умението и бъдещи перспективи

03 юли 2011
·
16
·
4,268
·
29
·
53

Генното инжинерство предлага възможности за получаване на нови генотипове в съкратен срок при горските дървесни видове. Със създаването на agrobacterium- осъществяваща генния пренос система, голям брой от чуждите гени били пренесени...
 

Закономерности за унаследяването


Закони на Мендел. Закон за независимото унаследяване на признаците. При кръстосване на индивиди, различаващи се по повече от една двойка алтернативни признаци, те се унаследяват свободно и независимо един от друг...
 

Генетика


Цел, предмет и задачи на медицинската генетика - целта на медицинската генетика е изучаването генетичната същност на наследствените болести, наследствените предразположения към заболявания и човешката патология...
 

Структура и функции на гените. Мултигенни семейства.


Биологичната информация, необходима за възпроизвеждането на организмите се съдържа в ДНК. Информацията е закодирана в секвенцията от нуклеотиди в ДНК веригата и е организирана в дискретни единици, наречени гени...
 

Мутагенеза при човека


Естественият мутационен процес при човека и неговото значение за насоките на еволюцията му. Основните фактори на еволюцията – мутационният процес и естественият отбор, са валидни и за човека...
 

Монохибродно кръстосване

18 дек 2012
·
7
·
1,467
·
31
·
51

Генетиката е наука, която изучава две основни свойства на организмите - наследственост и изменчивост. Наследствеността е свойството на организмите да предават своите белези и особености в потомството непроменени...
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Генетика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент