Георг Йохан Мендел


Грегор Йохан Мендел е австрийски ботаник и монах, често наричан "баща на генетиката", заради своите изследвания на наследствеността при бобовите растения...
 

Унаследяване цвета на космената покривка при зайците


Цветът на космената покривка при зайци се контролира от гени на няколко места на хромозомите. Тези гени действат във връзка с всеки друг, за да произвеждат доста разнообразие от различни цветове и модели...
 

Белтъци - предсказване на структурата


История на белтъците, създаване, структура, функции, свойства, приложение, изследване и предсказване на структурата на белтъците...
 

Евгеника и Лебенсборн


Евгениката е социална философия и приложна наука, която отстоява подобряването на човешките наследствени белези чрез различни форми на вмешателство в човешката популация...
 

Транскрипция


Транскрипция - процес на пренос на генетичната информация от ДНК към РНК; синтез на РНК върху матрица ДНК...
 

Клониране


Когато говорим за клониране, ние обикновено мислим за клониране на организми, но всъщност има три различни вида клониране: 1.Молекулно клониране 2.Клониране на организми 3.Терапевтично клониране...
 

35 години неонатален селективен скрининг в България за наследствени проблеми в метаболизма – минало, настояще переспективи


Диагностика на ВГО, откриване на дефектния ген в 60 % от ВГО; доказване на абнормен генен продукт в 10 % от ВГО...
 

Хромозоми и кариотип на животни


Геномни мутации. Те са резултат от промяна в броя на хромозомите. Геномът е съвкупността от хромозоми в хаплоидния набор хромозоми...
 

Генотипна изменчивост


Генотипната изменчивост е резултат от промени, настъпили в наследствения материал...
 

Патология и надареност


Презентацията накратко представя как по различна генетична обуслованост разглеждаме умствената надареност...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Генетика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент